Những công việc cần thiết khi thành lập công ty

1/ Trước khi thành lập công ty:

+ Đặt tên cho doanh nghiệp theo ưa thích của chủ doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo tính thuần phong mỹ tục, tránh trùng lắp, không gây nhầm lẫn.

+ Đăng ký vốn điều lệ, vốn pháp định (đối với ngành nghề có điều kiện).

+ Ngành nghề kinh doanh dự kiến trong hiện tại và sẽ mở rộng kinh doanh trong tương lai.

+ Xây dựng điều lệ công ty phù hợp với doanh nghiệp và đúng với Luật doanh nghiệp.

2/ Sau khi thành lập doanh nghiệp:

+ Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Đăng ký chữ ký số để khai thuế qua mạng.

+ Nộp tờ khai và lệ phí môn bài cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

+ Khi hoàn thành việc góp vốn, thực hiện cấp giấy chứng nhận góp vốn và lập sổ đăng ký thành viên (sổ đăng ký cổ đông).

+ Tuyển dụng hoặc thuê dịch vụ kế toán để triển khai thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp.

Nếu có gì chưa rõ, cần được hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: 0989006756.

 

Viết một bình luận